פרופ' נרי לאופר

ביה"ח הדסה הר-הצופים

תקציר קורות חיים

 

*   נולד בירושלים   בשנת   1946.

*   קבלת תואר   MD  בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בשנת  1973

*   מומחיות ב – נשים ויולדות   משנת 1981

מקום ההתמחות

מחלקת נשים הדסה עין-כרם.

תחומי ענין קליניים/אקדמיים:

פוריות האשה והגבר

היססטרוסקופיה

תחומי מחקר

השפעה ח. היאלאורונית על השרשת עוברים ברחם.

גרימת ביוץ  בנשים  עם תגובה שחלתית ירודה.

פעילות ציבורית

 יו"ר איגוד רופאי הנשים בירושלים.

רשימת פרסומים מדעיים (5 שנים אחרונות)

151.  Lavy Y., Hurwitz, A., Laufer N., Szold A. and Adoni  A.: Reduction of an incisional hernia using the open  laparoscopic technique. J. Am. Ass. Gyn.Lap.2: 4-6, 1995.

152.  Yanai J., Deotchman T., Laufer N., Maslaton J., Mor-Yosef S., Safran A., Shani M., and Sofer D.: Embryonic cultures but not embryos transplanted to the mouse’s brain grow rapidly without immunosupression.  Intern. J. Neuroscience 81:2126-2132, 1995.

153.  Meirow D., Yossepowitch O., Rösler A., Brzezinsky  A., Schenker J.G., Laufer N., and Raz I.: Insulin resistant and non-resistant polycystic ovary syndrome represent two clinical and endocrinological subgroups. Hum. Rep.10:1951-1956,1995.

154.  Simon A. and Laufer N: Micromanipulation of Gametes – New horizons in the treatment of male infertility. Isr. J. Med. Sci. 31:11-18, 1995.

155.  Hurwitz A., Lavy Y., Finci-Yeheskel Z., Milwidsky A., Shimonovitz S., Yagel S., Adashi E. Y., Laufer N., and Mayer M.: Interleukin-1 mediated stimulation of prostaglandin E production is without effect on plasminogen activator activity in human granulosa lutein cell cultures. J. Clin.Endocrinol.Metab.80: 3018-3024, 1995.

156.  Stern Z., Laufer N., Levy R., Ben-Shushan D., Mor-Yosef S.: Cost analysis of in vitro fertilization. Isr. J. Med. Sci. 31:492-496, 1995.

157.  Benshushan A., Shushan A., Paltiel O., Mordel N., Laufer N.: Ovulation induction with clomiphene citrate complicated by deep vein thrombosis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 62 (2): 261-262, 1995.

158.  Avner R., Reubinoff B.E., Simon A., Zentner B., Friedmann A., Mitrani-Rosenbaum S. and Laufer N.: Management of rhesus isoimmunization by preimplantation genetic diagnosis. Mol. Hum. Repr.2:60-62,1996.

159.  Reubinoff B.E., Avner R., Rojansky N., Manny N., Friedmann A., Laufer N, and Mitrani-Rosenbaum S.: RhD genotype determination by single sperm cell analysis. Am. J. Obstet. Gynecol. 174 (4) 1300-1305, 1996.

160.  Revel A., Barak V., Lavy Y., Anteby E., Abramov Y., Schenker J.G., Amit A., Finci-Yeheskel Z., Mayer M., Simon A., Laufer N., and Hurwitz A.: Characterization of intraperitoneal cytokines and nitrites in women with severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil. Steril. 66,1: 66-71. 1996

161.  Shapira S.C., Chrubasik S., Hoffmann A., Laufer N., Lewin A., Magora F.: Use of Alfentanil for in vitro fertilization oocyte retrieval. Clin. Anesth., 8: 282-285.1996

162.  Younis J.S., Simon A., Laufer N.: Endometrial preparation – lessons from oocyte donation. Fertil. Steril. 6 (66):873-884.1996.

163.  Anteby E., Hurwitz A., Korach O., Revel A., Simon A., Finci-Yeheske Z., Mayer M., and Laufer N.: Human follicular nitric oxide pathway: relationship to follicular size, oestradiol concentrations and ovarian blood flow.  Hum. Reprod. 11 (9):1947-1951.1996

164.  Anteby E.Y., Rahav G., Hanoch J., Shimonovitz S., Yagel S. And Laufer N.: Ultrasound-guided transvaginal aspiration in the management of actinomyces pelvic abscess. Infec. Dis. In Ob/Gyn . 4: 298-300. 1996.

165.  Brown M.J., Schwartz L.B., Olive D.,

Lange R., Laufer N., Taylor K.J.W.: Evaluation of Doppler Ultrasound as a means of monitoring IVF-ET cycles, preliminary results and findings. ultrasound in medicine. 16:411-416. 1997

166.  Glatstein I.Z., Sleepter L.A., Lavy Y., Simon A., Adoni A., Palti Z., Hurwitz A. and Laufer N.: Observer variability in the diagnosis and management of the hysterosalpingogram. Fertil. Steril 67(2): 233-237.1997

167.  Younis J.S., Ezra Y., Laufer N. And Ohel G. Late manifestation of pelvic abscess following oocyte retrieval for in vitro fertilization, in patients with severe endometriosis and ovarian endometriomata. J. Ass. Reprod. Genet.14 (6): 343-346 1997.

168.  Hurwitz A., Finci-Yeheskel Z., Milwidsky A., Yagel S., Adashi E.Y., Laufer N. And Mayer M.: In-vitro modulation of plasminogen activator activity, prostaglandin E and nitric oxide  production by interleukin-1 in pregnant mare serum gonadotrophin-primed theca-interstitial cells.  Hum. Reprod. 12 (4): 774-779. 1997.

169.  Simon A., Revel A., Hurwitz A., Holzer H., Zentner B-S., Glazer R., Lewis A., and Laufer N.: Prelilminary experience with assisted hatching in advanced-age patients undergoing intracytoplasmic sperm injection. Isr. J. Obstet. Gynecol. 8 (2): 109-114. 1997.

170.Hurwitz A., Finci-Yeheskel Z., Yagel S., Shimonovitz S., Laufer N., Adashi E.Y. and Mayer M.: Interleukin-1b  inhibits progesterone accumulation in rat corpora luteal cell cultures in a mechanism dissociated from its effects on nitric oxide and prostaglandin E accumulation. Mol. Cell. Endocrinol. 133: 41-48, 1997.

171.  Revel A, Hurwitz A, Rosen B, Simon

 A, Laufer N: Hysteroscopy prior to  intracytoplasmic sperm (ICSI) for male infertility: is it worthwhile?

British Society for Gynecological Endoscopy

Internet journal, August 1997.http//www.cix.co.uk/~narnia/bsge/articles.htm

172.  Hanoch J., Lavy Y., Holzer H., Hurwitz A., Simon A., Revel. And Laufer N.: Young low responders protected from untoward effects of reduced ovarian response. Fertil. Seteril 6 (69): 1001-1004, 1998.

173.  Revel A., Hurwitz A. And Laufer N.: The Genetic aspects of intracytoplasmic sperm injection Israel. J. Obstet.Gynecol vol. 9 (2): 93-98, 1998.

174.  Haimov-Kochman R., Laufer N, and Milwidsky A.: Cesaran section for severe fetal distress in woman with diabetic ketoacidosis. Case report.   Israel J. Obstet. Gynecol. Vol. 9 (2), 164-167. 1998.

175.  Simon A., Hurwitz A., Zentner B., Bdolah Y. And Laufer N.: Transfer of frozen-thawed embryos in artificially prepared cycles with an without prior gonadotrophin-releasing hormone agonist suppression: a prospective randomized study. Hum. Rep. 13 (10), 2712-2717, 1998.

176.  Simon A., Holzer H., Hurwitz A., Revel A., Zentner BS., Lossos F and Laufer N.: Comparison of Cryopreservation Outcome Following Intracytoplasmic Seprm Injection and Conventional In Vitro Fertilization. Journal of Ass. Reprod. And Gen. 15 (7), 431-437. 1998.

177.  Simon A., Revel A., Hurwitz A. And Laufer N.: The Pathogenesis of Ovarian Hyprstimulation Syndrome: A Continuing Enigma. Journal of Ass. Reprod. And Gen. 15 (4), 202-209. 1998.

178.  Simon A, Hurwitz A, Pharhat M, Revel A, Zentner B, Laufer N: A flexible

protocol for controlled preparation of the endometrium without prior

gonadotropin releasing hormone agonist suppression in women with

functioning ovaries undergoing frozen-thawed embryo transfer cycles.

Fertil Steril 71: 609-613, 1999.

179. Rachel Avner, Jacob Wahrman, Carmelit Richler, Nabieh Ayoub, Adam Friedman, Neri Laufer, Stella Mitrani-Rosenbaum: X Inactivation-specific Transcript Expression in Mouse Oocytes and Zygotes. Mol.Hum.Repr. vol.6 no.7: 591-594, 2000.

180. Sozos J. Fasouliotis, Alex Simon, Neri Laufer: Evaluation and Treatment of Low Responders in Assisted Reproductive Technology: A Challenge to Meet. Journal of Assisted Reproduction 17 (7):357-373, August, 2000.

181. Nathan Rojansky, Abraham Benshushan, Samuel Meirsdorf, Aby Lewin, Neri Laufer, Anat Saphran: Seasonal Variability in Fertilization and Embryo Quality Rates in Women Undergoing IVF. Fertility and Sterility vol 74 no.3 9/2000; 476-481.

182. N. Laufer: Assisted Hatching – Is it a Serious Alternative?

2nd World Congress on Controversies in Ob/Gyn and Infertility, Paris June 2001.

183. Should Diagnostic Laparoscopy be Performed After Normal Hysterosalpingography in Treating Infertility Suspected to be of Unknown Origin?

Mohammad Fatum, Neri Laufer, Alex Simon. Human Reproduction Vol.17, No.1 pp.1-3, 2002.

184.  Simplified Artificial Endometrial Preparation, Using Oral Estradiol and Novel Vaginal Progesterone Tablets (Endomentrin): a Prospective Randomized Study.

A.Lewin, G.Pisov, R. Turgeman, M. Fatum, Y. Shufaro, A. Simon, N. Laufer,

A.Revel, B. Reubinoff, A. Safran. Gynecol Endocrinol 2002; 16:1-6

185. Protecting Female Fertility from Cancer Therapy.

Revel, N. Laufer. Molecular and Cellular Endocrinology 187 (2002) 83-91

186.  A High Predictive Value of the First Testicular Fine Needle Aspiration in Patients with Non-obstructive Azoospermia for Sperm Recovery at the Subsequent Attempt. S.J. Fasouliotis, A. Safran, A.Porat-Katz, A.Simon, N.Laufer, A.Lewin

Human Reproduction Vol.17,No.1.pp.139-142, 2002.

187. Impact of Repeated testicular fine Needle Aspirations (Tefna) and Testicular Sperm Extraction (TESE) on the Microscopic Morphology of the Testis: an Animal Model.  Y. Shufaro,D. Prus, N. Laufer, A. Simon.  Human Reproduction Vol.17,No.7 pp.1795-1799, 2002.

188. Hysteroscopic Treatment of Intrauterine Lesions in Premenopausal and Postmenopausal Women.  A. Shushan, A. Revel, N. Laufer, N. Rojansky.

The Journal of the American of Gynecologic Laparoscopists. May 2002, Vol.9, No.2.