שחר אליהו

שנת לידה: 1946.
תפקיד נוכחי: חבר ועדת ביקורת, גזית גלוב בע"מ.
תפקידים נוספים: חבר ועדת ביקורת, ילין לפידות ניהול קופות גמל;
מנהל חברה פרטית, א.ד.מ. יוזמות כלכליות בע"מ.
השכלה: MBA, אוניברסיטת תל אביב (1987); .B.A, כלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית ירושלים (1973).
תפקידים קודמים: דירקטור בגזית אינק', ליגת בע"מ ובמספר חברות בחו"ל; יו"ר חב' גחלת – חסכון להשכלה גבוהה;
יו"ר נפטא; מנהל החברה הממשלתית למדליות ומטבעות; סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקים בחב' "הארגז" בע"מ.
תפקידים בגופים ציבוריים: חבר מועצת עיריית תל אביב בתחילת שנות התשעים.
חבר בארגונים: גזבר א.מ.י.ר. – העמותה להנצחת יהדות רומניה.
קורסים מקצועיים: קורס הכשרה לניהול של בנק הפועלים;
בוגר קורס דירקטורים, המי"ל.